Een project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Status loket

Woensdag 21 februari is het loket tussen  17.15 u. en 17.30 u. eventjes onbeschikbaar om ons in staat te stellen het probleem bij de datablok 'bijlagen bij MER' op te lossen. Dit heeft geen impact op de webservices.

Nieuws

Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn. Codextrein) deels in werking getreden

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden op 30 december 2017. Bekijk de voornaamste wijzigingen.

Nieuw: snelinvoer Omgevingsloket

Het omgevingsloket bevat nu ook een snelinvoer voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen.

Extra infosessie over het Omgevingsloket voor architecten

Praktijkgerichte infosessie met de nodige aandacht voor het gebruik van het Omgevingsloket. Enkele thema's die aan bod komen: het verschil tussen de werking van het DBA-loket en het Omgevingsloket, wijzigingsverzoeken, samengestelde aanvragen en het gebruik van normenboeken.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers