Een project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Status loket

Op 22/3/2018 rond 8:00 zal er een korte onderbreking zijn vanwege infrastructuurwerkzaamheden

Nieuws
Snelinvoer

Nieuw: snelinvoer Omgevingsloket

Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is? Of moet u dergelijke...

Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn. Codextrein) deels in werking getreden

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden op 30 december 2017. Bekijk de voornaamste wijzigingen.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers