Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Info voor de handhaver

Handhaver

Status loket

Op maandag 19 februari wordt er een nieuwe versie van het Omgevingsloket gelanceerd. Daardoor zal het loket 's ochtends tussen 7.30 u. en 10.30 u. onbeschikbaar zijn.

Nieuws

Extra infosessie over het Omgevingsloket voor architecten

Praktijkgerichte infosessie met de nodige aandacht voor het gebruik van het Omgevingsloket. Enkele thema's die aan bod komen: het verschil tussen de werking van het DBA-loket en het Omgevingsloket, wijzigingsverzoeken, samengestelde aanvragen en het gebruik van normenboeken.

Nieuw: Snelinvoer Omgevingsloket

Het omgevingsloket bevat nu ook een snelinvoer voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen.

Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn Codextrein) deels in werking getreden

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers