Nieuws

Infosessie: werken met het Omgevingsloket - ingeven van een IIOA

en vraag-antwoordsessie over het invullen van het luik 'ingedeelde inrichting of activiteit' (IIOA) van een digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket.

Nieuw: Snelinvoer Omgevingsloket

Het omgevingsloket bevat nu ook een snelinvoer voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen.

Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn Codextrein) deels in werking getreden

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn.

Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers