Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn Codextrein) deels in werking getreden

  • 4 januari 2018

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden op 30 december 2017. Bekijk de voornaamste wijzigingen.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers