Behandelaar

Handleidingen
Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en op de plannen annoteren. Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Modelsjablonen

Voor de behandelaar

Te bezorgen aan de aanvrager

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing vraag tot afwijking milieuvoorwaarden

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

Bekendmaking beslissing verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden

Bekendmaking aktename

Onbeschikbaarheden - termijnverlengingen

Als gevolg van onbeschikbaarheid door een onvoorziene technische storing van het loket, worden de termijnen van de lopende dossiers verlengd. Hieronder een overzicht.

  • Onbeschikbaarheid: 26/08/2017 - 27/08/2017
    Termijnverlenging: 2 dagen

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers