Project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Status loket

Op ma 17/6/2019, 5:30-7:00, is er een geplande onbeschikbaarheid omdat release v2.52 wordt geinstalleerd

Nieuws

Werken met het Omgevingsloket: infosessies voor iedereen

Sinds 1 januari 2018 worden alle omgevingsvergunningsaanvragen via het omgevingsloket aangevraagd en opgevolgd. Het voorbije jaar werd het onlineloket...

Bijkomende subsidie voor digitalisering omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 beslist om aan gemeenten en provincies een bijkomende subsidie te verlenen in het kader van de volledig...

Verzameldecreet omgeving

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd...

Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

Archeologiewetgeving wijzigt op 1 april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.