Een project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Nieuws

Nieuwe handleidingen

Sinds 1 augustus behoort de socio-economische machtiging tot de omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten).  Dat is ook het...

Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

Zoals eerder aangekondigd, wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal...

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijziging

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor...

Snelinvoer

Nieuw: snelinvoer Omgevingsloket

Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is? Of moet u dergelijke...

Status loket
  • 24/8/18 onbeschikbaarheid loket (tijdstip nog te bepalen) door installatie nieuwe versie v2.32.x
  • 21/9/18 onbeschikbaarheid loket (tijdstip nog te bepalen) door installatie nieuwe versie v2.34.x

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.