Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Status loket

Op wo 24/7/19 zijn er infrastructuurwerkzaamheden (DSI) waardoor de kaart waarop de aanvragen moeten worden ingetekend mogelijk niet beschikbaar is in het omgevingsloket. De overige functionaliteiten zijn wel beschikbaar.
Op ma 29/7/19 zijn er  infrastructuurwerkzaamheden (Mercator) waardoor de omgevingscheck mogelijk niet beschikbaar is. De overige functionaliteiten zijn wel beschikbaar.
Op do 8/8/19 zijn er infrastructuurwerkzaamheden waardoor het loket van de digitale bouwaanvraag de hele dag niet beschikbaar zal zijn.
Op ma 12/8/19 zijn er infrastructuurwerkzaamheden waardoor het omgevingsloket de hele dag niet beschikbaar zal zijn. Tevens op 12/8/19 zal de nieuwe versie release v2.56 worden geïnstalleerd.

Nieuws

Verzameldecreet omgeving

Zoals reeds meegedeeld heeft de Vlaamse Regering op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...

Bijkomende subsidie voor digitalisering omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 beslist om aan gemeenten en provincies een bijkomende subsidie te verlenen in het kader van de volledig...

Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

Archeologiewetgeving wijzigt op 1 april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden.

Aanpassingen aan het Omgevingsloket

Het voorbije jaar zijn er regelmatig kleine verbeteringen uitgevoerd aan het Omgevingsloket. Ondertussen werd hard gewerkt aan een aantal meer ingrijpende...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.