Project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Status loket

Op di 23/4/2019, 8:00-9:00, is er een geplande onbeschikbaarheid omdat release v2.48 wordt geinstalleerd

---

Rechtzetting schrijfrechten bij dupliceren uitgevoerd, lees hieronder verder

Nieuws

Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

Archeologiewetgeving wijzigt op 1 april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden.

Aanpassingen aan het Omgevingsloket

Het voorbije jaar zijn er regelmatig kleine verbeteringen uitgevoerd aan het Omgevingsloket. Ondertussen werd hard gewerkt aan een aantal meer ingrijpende...

Regeling rond beperking van de beroepsmogelijkheden vernietigd

Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 maart 2019 de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid,...

Subsidie digitale omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft beslist om een bijkomende subsidie van 4.500 euro toe te kennen om de lokale besturen en provincies te ondersteunen bij de verdere aanpassingen in het kader van de volledig digitale behandeling van de omgevingsvergunning.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.