Een project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Nieuws

Vervroegde inproductiestelling volgende versie Omgevingsloket

Als gevolg van de verstrengde General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking...

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijziging

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor...

Snelinvoer

Nieuw: snelinvoer Omgevingsloket

Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is? Of moet u dergelijke...

Wijzigingsdecreet van 8 december 2017 (zgn. Codextrein) deels in werking getreden

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden op 30 december 2017. Bekijk de voornaamste wijzigingen.

Status loket
  • 28/05/2018 (tussen 7.30 u. en 8.45 u.): onbeschikbaarheid loket (enkel OV) door lancering nieuwe versie
  • 18/05/2018 21.00 u. -  t.e.m. 24/05/2018 21.00 u. : onbeschikbaarheid DBA door onderhoudswerkzaamheden (OV wel beschikbaar )

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.