Project aanvragen en opvolgen
Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Status loket

Volgende geplande release is v2.46 op 25/3/2019, uur nog te bepalen.

Nieuws

Aanpassingen aan het Omgevingsloket

Het voorbije jaar zijn er regelmatig kleine verbeteringen uitgevoerd aan het Omgevingsloket. Ondertussen werd hard gewerkt aan een aantal meer ingrijpende...

Regeling rond beperking van de beroepsmogelijkheden vernietigd

Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 maart 2019 de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid,...

Subsidie digitale omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft beslist om een bijkomende subsidie van 4.500 euro toe te kennen om de lokale besturen en provincies te ondersteunen bij de verdere aanpassingen in het kader van de volledig digitale behandeling van de omgevingsvergunning.

Aanpassingen omgevingsloket sinds 19 november 2018

Op 19 november werd een nieuwe versie van het loket online gezet, met onder andere de volgende aanpassingen:

Vanaf 15 januari 2019 verdere digitalisering van kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

Sinds 1 augustus 2018 is de de socio-economische vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning en wordt er gesproken over een omgevingsvergunning voor...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.