Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid met informatie over de omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor:

Mijn project

Overweeg je een project met impact op de omgeving? Ga hier na of een omgevingsvergunning of een melding van de werken nodig is en hoe je dit kan doen.  Ga naar 'mijn project'.

WIl je een bestaand dossier vervolledigen of opvolgen, ga dan rechtstreeks naar het aanvraagloket (aanmelden vereist).

Registratie start en einde der werken
Nieuws

Nieuwe oproep deskundigen GOVC

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt deskundigen ruimtelijke ordening én deskundigen milieu.

Noodmaatregelen coronavirus

Afwijkingsregeling verlengd tot en met 26 juni 2021.

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan het Omgevingsvergunningenbesluit, aan het besluit over subsidiëring van de digitale behandeling en aan Bijlage 1 van VLAREM.

Omgevingsloket gekoppeld met e-loket voor ondernemers en Mijn Burgerprofiel

Sinds 15 februari 2021 is het Omgevingsloket gekoppeld met het e-loket voor ondernemers en 'Mijn Burgerprofiel'.

Nieuwe functionaliteit in het Omgevingsloket

Vanaf 7 september 2020 is de functionaliteit 'projectinhoudversies' beschikbaar in het Omgevingsloket. Lees de j-handleiding en bekijk de instructievideo.

Direct naar het Omgevingsloket
Status loket

zondag 18 april 2021, tussen 10:00 en 12:30 enkele minuten onbeschikbaarheid door infrastructuurwerkzaamheden

dinsdag 3 mei 2021, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.98)