Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Civiele noodsituatie: overzicht intentie afwijking vergunningsplicht
Status loket
  • maandag 27 juli 2020, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.80)
Nieuws

Loket en privacy: belangrijke kennisgeving

De Vlaamse  overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd van...

Noodmaatregelen coronavirus

Bijgewerkt 11 mei 2020.

Normenboek infrastructuur

Vanaf 1 maart 2020 is het geactualiseerde normenboek voor het vellen van bomen en terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur en technische werken en...

Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

Zoals eerder aangekondigd, wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal...

Indienen van een beroep via het Omgevingsloket

De wijze waarop een beroepschrift ingediend moet worden in het Omgevingsloket wijzigt grondig op 20 januari 2020. Ook de communicatie rond beroepschriften...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.