Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Status loket
  • Maandag 20 januari 2020, 7:30-12:00 : onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.66)
Nieuws

Indienen van een beroep via het Omgevingsloket

De wijze waarop een beroepschrift ingediend moet worden in het Omgevingsloket wijzigt grondig op 20 januari 2020. Ook de communicatie rond beroepschriften...

Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie zoekt deskundige RO

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie zorgt voor een geïntegreerd advies aan de Vlaamse minister van Omgeving over omgevingsvergunningsdossiers die...

Beroepsmogelijkheden in modelformulieren omgevingsvergunning

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking.

Decreet gemeentewegen

Op 1 september 2019 treedt het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad is voorzien op 12 a...

Verzameldecreet omgeving

Zoals reeds meegedeeld heeft de Vlaamse Regering op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.