Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Civiele noodsituatie: overzicht intentie afwijking vergunningsplicht
Status loket
  • dinsdag 3 november 2020, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.86)
Nieuws

Noodsituatie coronavirus opnieuw uitgeroepen

Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering besloten om de civiele noodsituatie opnieuw in het leven te roepen, naar aanleiding van de heropleving van het...

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan: - het Omgevingsvergunningenbesluit; - het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning; - Bijlage 1 van VLAREM.

Nieuwe functionaliteit in het Omgevingsloket

Vanaf 7 september 2020 is de functionaliteit 'projectinhoudversies' beschikbaar in het Omgevingsloket.

Windturbines en VLAREM II-normen: validering

Lees meer door hier te klikken.

Loket en privacy: belangrijke kennisgeving

De Vlaamse  overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd van...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.