Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Project aan het samenstellen? Dien het in voor 1/10/2019 of converteer zelf naar de nieuwe versie vanaf 23/09/2019

De regelgeving (VLAREM-trein) voert vanaf 1 oktober 2019 wijzigingen in aan de rubriekentabel die je gebruikt bij samenstelling van een dossier met een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Na 1 oktober 2019 mag je geen dossier meer indienen met een 'oude rubriekentabel'. 

Wat moet je doen als je een dossier aan het samenstellen bent?

  • Je dient je dossier in vóór 1 oktober 2019.

OF

  • Je dient je dossier in na 1 oktober 2019, nadat je het geconverteerd hebt. Converteren kan vanaf 23 september 2019.  

LET OP: dit geldt voor alle dossiertypes, niet alleen voor dossiers met een IIOA.

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Status loket
  • Maandag 7 oktober 2019, tijdstip nog te bepalen : onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.60)
Nieuws

Decreet gemeentewegen

Op 1 september 2019 treedt het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad is voorzien op 12 a...

Verzameldecreet omgeving

Zoals reeds meegedeeld heeft de Vlaamse Regering op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...

Bijkomende subsidie voor digitalisering omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 beslist om aan gemeenten en provincies een bijkomende subsidie te verlenen in het kader van de volledig...

Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

Archeologiewetgeving wijzigt op 1 april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.