Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen
Civiele noodsituatie: overzicht intentie afwijking vergunningsplicht
Status loket
  • maandag 24 augustus 2020, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.82)
Nieuws

Windturbines en VLAREM II-normen: validering

Lees meer door hier te klikken.

Loket en privacy: belangrijke kennisgeving

De Vlaamse  overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd van...

Noodmaatregelen coronavirus

Bijgewerkt 11 mei 2020.

Normenboek infrastructuur

Vanaf 1 maart 2020 is het geactualiseerde normenboek voor het vellen van bomen en terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur en technische werken en...

Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

Zoals eerder aangekondigd, wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal...

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.