Aanpassingen omgevingsloket sinds 19 november 2018

  • 27 november 2018

Op 19 november werd een nieuwe versie van het loket online gezet, met onder andere de volgende aanpassingen:

  •  Op het ogenblik dat de aanvraag volledig en ontvankelijke wordt verklaard, wordt nu automatisch een dossierafdruk aangemaakt. Deze bevat pdf’s met de gegevens die de aanvrager in het loket invoerde, zoals de statistische gegevens van stedenbouwkundige handelingen of de rubriekentabel van een IIOA. De pdf’s zijn beschikbaar in het loket bij “Projectoverzicht” ---> “pdf versies”. Ze kunnen ook binnengehaald worden via webservices. Je kan deze documenten o.m. gebruiken om tijdens het openbaar onderzoek ter inzage te leggen. Hou er echter rekening mee dat sommige gegevens nog niet in het rapport zijn opgenomen, zoals de terreinobjecten (bijvoorbeeld de lozingspunten).
  • Bij stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op scheidingsmuren moet het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen worden gevraagd. De vergunningverlenende overheid kan dit op het loket zetten. Het standpunt was ook zichtbaar voor de aanvrager. Nu is het enkel nog zichtbaar voor de vergunningverlenende overheid en voor de adviesinstanties.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.