Aanvraag nieuwe verkaveling

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Hoe aanvragen?

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraagt u aan via het online Omgevingsloket.

Indienen op papier is voor dit type aanvraag niet langer mogelijk.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

  • normenboeken voor dossiersamenstelling (onderaan deze pagina)

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Normenboek voor aanvragen voor verkavelen en bijstelling verkaveling

Normenboek voor digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden

Normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.