Aanvragen OMV op papier

Aanvraag omgevingsproject (= vroegere stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning)

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Hier vindt u meer info over digitaal indienen.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten
 • melding van IIOA's van klasse 3 (voorlopig; op termijn wordt ook hier digitale indiening verplicht)
 • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
   

De aanvraag bestaat uit deze formulieren: 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Bezorg dit dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen onvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

Meldingen

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Hier vindt u meer info over digitaal indienen.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • IIOA's van klasse 3
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten

De aanvraag bestaat uit deze formulieren: 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Bezorg dit dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen onvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

Bijstellen verkaveling

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Hier vindt u meer info over digitaal indienen.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • bijstelling van enkel de verkavelingsvoorschriften (dus zonder wijziging perceelsgrenzen)
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten

De aanvraag bestaat uit deze formulieren: 

Bezorg dit dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen onvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.