Addendabibliotheek

Samenstelling van een dossier voor een omgevingsvergunning of melding:

De formulieren voor aanvraag, melding, mededeling of verzoek  kunnen verwijzen naar één of meerdere van onderstaande addenda. Overloop de addenda waarnaar verwezen wordt om uw digitale aanvraag voor te bereiden.

(Wilt u een aanvraag of melding op papier doen, dan moet u alle addenda toevoegen waarnaar het hoofdformulier verwijst.)
 

Samengevoegde versie van de addendabibliotheek:

docx bestandAddendabibliotheek A tot E (B02 - versie 20220513) (343 kB) -  docx bestandAddendabibliotheek F tot Z (B02 - versie 20201013) (428 kB)

Afzonderlijke addenda:

Addenda B

docx bestandAddendum B01 (17 kB)

docx bestandAddendum B02 Gebouwen (37 kB)

docx bestandAddendum B03 Eengezinswoning (22 kB)

docx bestandAddendum B04 Meergezinswoning (25 kB)

docx bestandAddendum B05 Studentenkamerwoning of kamerwoning (28 kB)

docx bestandAddendum B06 Commerciële functies (22 kB)

docx bestandAddendum B07-B08 Dagrecreatie met inbegrip van sport (complex - gebouw) (30 kB)

docx bestandAddendum B09-B10 Verblijfsrecreatie (complex - gebouw) (32 kB)

docx bestandAddendum B11-B12 Industrie en bedrijvigheid (complex - gebouw) (29 kB)

docx bestandAddendum B13-B14 Land- en tuinbouw in de ruime zin (complex - gebouw) (32 kB)

docx bestandAddendum B15-B16 Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (complex - gebouw) (31 kB)

docx bestandAddendum B17 Verbouwen van gevels, daken en inwendige renovatiewerken (21 kB)

docx bestandAddendum B18 Bijgebouwen (24 kB)

docx bestandAddendum B19 NIet-overdekte constructies (23 kB)

docx bestandAddendum B20 Vellen van Bomen en terreinaanleg (22 kB)

docx bestandAddendum B21 Andere handelingen (vrijstelling architect) (23 kB)

docx bestandAddendum B22 Verhardingen (25 kB)

docx bestandAddendum B23 Ontbossen (19 kB)

docx bestandAddendum B24 Publiciteit (28 kB)

docx bestandAddendum B25 Verordening Hemelwater (41 kB)

docx bestandAddendum B26 Verantwoordingsnota (21 kB)

docx bestandAddendum B27.X Plannen en documenten (19 kB)

docx bestandAddendum B28a-d Verkavelingen (64 kB)

docx bestandAddendum B29 Bescheiden Woonaabod (versie vanaf 20210101) (33 kB)

docx bestandAddendum B30 Sloopopvolgingsplan (25 kB)

docx bestandAddendum B31 Advies Toegankelijkheid (25 kB)

docx bestandAddendum B32 Archeologienota (25 kB)

docx bestandAddendum B33 Informatie Onroerend Erfgoed (25 kB)

docx bestandAddendum B34 Advies hulpverleningszone (brandweer) (25 kB)

docx bestandAddendum B35-B36-B37 Zeehavengebied (Melding van constructies - verhardingen - gebouwen) (35 kB)

docx bestandAddendum B38 Melding bijgebouwen aangebouwd aan de woning (28 kB)

docx bestandAddendum B39 Melding ondergeschikte wooneenheid (28 kB)

docx bestandAddendum B40 Units (29 kB)

docx bestandAddendum B41 Wegenwerken bij verkavelen (26 kB)