Bijkomende subsidie voor digitalisering omgevingsvergunning

  • 25 april 2019

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 beslist om aan gemeenten en provincies een bijkomende subsidie te verlenen in het kader van de volledig digitale afhandeling van de omgevingsvergunning. De subsidie bedraagt 4.500 euro per gemeente en per provincie. Met ‘gemeenten’ worden de gemeenten bedoeld die bestonden op 1 augustus 2018.

De omwenteling in de digitale communicatie met de burger, bedrijven en tussen besturen onderling vergde al heel wat inspanningen en investeringen, maar is nog niet afgelopen. Eerder werd al een eenmalige subsidie toegekend om de lokale besturen hierbij te ondersteunen.

De nieuwe betalingen zullen gebeuren op basis van de gegevens van de vorige subsidiëring. Enkel als het rekeningnummer gewijzigd werd, moet u ons dat laten weten.

Bezorg ons het nieuwe rekeningnummer voor woensdag 15 mei via omgevingsvergunning@vlaanderen.be, met in de titel van de mail “nieuw rekeningnummer subsidie”.
 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.