Bomen / hagen

Groen en afscheidingAanplantingen in de tuin zijn niet vergunningsplichtig. Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan.

Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht.

Vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.
Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Het vellen van hoogstammige bomen kan vrijgesteld zijn van vergunning als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • de boom behoort niet tot een bos 
 • de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
 • de boom staat niet in woonparkgebied 
 • de boom staat op maximaal 15 meter van de woning
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen mogelijkheden tot het melden van werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u voor vergunningsplichtige ingrepen een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Het vellen van bomen is vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.