Civiele noodsituatie: overzicht intentie afwijking vergunningsplicht

Kennisgevingen van de intentie om de afwijkingsregeling toe te passen:

Regelgeving

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.