Coronamaatregelen Omgeving

Nooddecreet coronavirus en afwijkingsregeling

De afwijkingsregeling kan toegepast worden tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. De Vlaamse Regering heeft deze noodsituatie vastgesteld bij besluit tot en met 26 juni 2021. 

Op 26 juni 2021 liep de tweede (verlengde) civiele noodsituatie af. Vele vaccinatiecentra doen echter beroep op deze regeling om tijdelijk bepaalde producten op te slaan, tenten te plaatsen, en gebouwen een tijdelijke nieuwe functie te geven.

Het is voor iedereen duidelijk dat de vaccinatiecampagne op 26 juni nog niet voorbij is.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op 18 juni 2021 beslist om voor de derde maal een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid uit te roepen. Deze gaat in op 27 juni 2021 en duurt 120 dagen. Zo kunnen de vaccinatiecentra hun essentiële werking verder zetten.

Meer info over de afwijkingsregeling 

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Op 22 april werd het besluit gewijzigd.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken werden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure werd met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure werd met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep werd verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld werd ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. 

Op 8 mei 2020 heeft de bevoegde minister beslist dat digitale informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies gehouden kunnen worden voor alle dossiers, ingediend tot en met 17 juli 2020.

Een gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Lees hier een FAQ die een antwoord biedt op de meestgestelde vragen.

Noodbesluit leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Op 27 maart 2020 nam de Vlaamse Regering maatregelen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag na lezing van de bovenvermelde documenten, dan kan u uw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be

Noodmaatregelen Raad voor Vergunningsbetwistingen

Lees meer hierover op de website van de Dienst van de Bestuursrechtcolleges (DBRC) (externe site).

Tijdelijke regeling Horeca-terassen

Om de heropening van horecazaken in het kader van de COVID-19 maatregelen te vergemakkelijken, is tijdelijk voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen geen omgevingsvergunning vereist, tot 31 maart 2022. Lees meer.