Info voor adviesverleners

Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en er aantekeningen maken op aanbrengen ('annoteren'). Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Direct naar het Omgevingsloket
Status loket

- Maandag 28 juni 2021, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.102)