Dossiertaks omgevingsvergunningsaanvragen

Bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag kan er een dossiertaks verschuldigd zijn. 

Dossiertaks bij aanvragen

Aanvraag bij stad of gemeente

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij een college van burgemeester en schepenen, moet u bij de betrokken overheid informeren of er een dossiertaks verschuldigd is en wanneer en hoe die betaald moet worden.

Aanvraag bij provincie

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij de deputatie kan u onderstaand schema gebruiken. Onderaan de tabel vindt u per provincie het rekeningnummer waarop de dossiertaks betaald moet worden.

Type dossier

Antwerpen

Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Gewone procedure met MER en/of OVR

 400 euro

 400 euro

 400 euro

400 euro

400 euro

Gewone procedure zonder MER en zonder OVR

 250 euro

 250 euro

 250 euro

250 euro

250 euro

Vereenvoudigde procedure of verzoek tot bijstelling

 100 euro

 100 euro

 100 euro

100 euro

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE74 0910 2158 0307

BIC: GKCCBEBB

 IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

 IBAN: BE92 0960 0055 3123

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC GKCCBEBB

Aanvraag bij Vlaamse overheid

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij de Vlaamse overheid kunt u onderstaand schema gebruiken. Onderaan de tabel vindt u het rekeningnummer vinden van het Omgevingsfonds waarop de dossiertaks betaald moet worden.

Procedure Vlaamse overheid

 

Dossiertaks

 

Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de gewone procedure:

•stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

•verkavelen van gronden

 

 500 euro

 

Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de vereenvoudigde procedure:

•stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

•verkavelen van gronden

 

 100 euro

 

De mededeling met vraag tot omzetting van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit naar een vergunning van onbepaalde duur.

 

 /

Melding van:

•stedenbouwkundige handelingen

•exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (derde klasse)

 

 /

 

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

 

/

Vraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

 

 /

Melding van de overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

 /

Melding van het verval of de stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 /

Verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

 

 /

Rekeningnummer Omgevingsfonds

 BE04 3751 1109 9031

 

U voegt het ingescande bewijs van betaling toe als bijlage bij uw aanvraag.

Let op: het OV-kenmerk van de aanvraag moet opgenomen worden in het betalingsbewijs!

Direct naar het Omgevingsloket