Een project aanvragen

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een  vereenvoudigde versie van het Omgevingsloketverbouwen.

Meer over kleine werken op en rond een gebouw (bv. renoveren, een terras aanleggen...)

Aanvragen van omgevingsvergunningen

Alles over vergunningsaanvragen voor:

Let op:

Eerst eens oefenen? Ga naar het vrijblijvende oefenloket.
De aanvragen die je in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld. Echte aanvragen moet je indienen via het echte omgevingsloket.
 

Betaling dossiertaks

Bij sommige omgevingsvergunningsaanvragen moet u een dossiertaks betalen

Loket en privacy

Hoe wordt in het publieke Omgevingsloket omgegaan met persoonsgegevens?

As-builtattest

Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning.

Status loket
  • maandag 11 januari 2021, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.90)

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.