Een project opvolgen

Nadat een dossier werd aangemaakt in het loket kunt u het verder aanvullen op een ander tijdstip. Via dezelfde weg ('mijn projecten') kunt u ook de status van een ingediend project opvolgen.

Ga naar 'mijn projecten'>

Direct naar het Omgevingsloket