Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

  • Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2 van de indelingslijst (voor klasse 3 volstaat een melding). 
  • Veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2.  

Voor nieuwe exploitaties van klasse 3 van de indelingslijst geldt een meldingsplicht.

Voor een aantal specifieke situaties verwijzen we door naar andere webpagina's:

Hoe aanvragen of melden?

Is een aanvraag of melding nodig voor de werken die u plant? U kunt zich als volgt voorbereiden op de aanvraag:

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (94 kB)

docx bestandToelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB)

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Direct naar het Omgevingsloket
VIDEO: Aanvraag nieuwe IIAO

VIDEO: Projectinformatie toevoegen

 

VIDEO: Projectinhoudversies: de inhoud aanpassen van een eerder ingediende aanvraag

VIDEO: Plannen en foto's toevoegen en beheren