Info voor handhavers

Nieuwsberichten

FAQ-flits Handhaving

Het eerste deel van de meest gestelde vragen en antwoorden die werden gesteld over het Handhavingsdecreet is via deze link raadpleegbaar. Deze FAQ-flits zal op regelmatige basis aangevuld worden. Omdat het handig is dat deze vragen blijven gebundeld per thema/item, maken we steeds een update voor de oorspronkelijke bundeling, waarbij we de recentste vragen in kleur zetten. Deze vragen met antwoord zullen in de rubriek “FAQ-flits” worden geplaatst

Controle op vastgoedadvertenties sinds 1/3

Sinds 1 maart 2018 komen inbreuken op de informatieplichten (art. 6.2.2, 4° VCRO) in aanmerking voor bestuurlijke beboeting door de gewestelijke beboetingsentiteit. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt (in artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6) een aantal verplichte vermeldingen bij de verkoop van onroerende goederen. Zowel in de akte als in de onderhandse akte als in publiciteit. 

Nieuw is dat één van de te vermelden zaken is: "of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is”. Titel VI gaat over handhaving.

De lijst van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties werd uitgebreid en zowel de vastgoedsector/notarissen, als de verschillende persgroepen zijn hierover op de hoogte gebracht. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw vaststellingen.

De nieuwe afkortingen zijn :

  • Dv       Dagvaarding uitgebracht
  • Ho       Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd 
  • Bo       Bestuursdwang opgelegd 
  • Lod      Last onder dwangsom opgelegd 
  • Ms       Minnelijke schikking aangegaan 
  • Gmo      Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

De afkorting  'Gdv'  (Geen dagvaarding uitgebracht) is verwijderd uit het lijstje.

U kunt alle afkortingen vinden op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Informatieverplichting.

 

Infosessies voor handhavers in maart en april 2018 

Documentatie:

 

Regelgeving

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.