Heeft u een architect nodig?

ARCHITECT NODIG?

Als noch een vergunning, noch een melding nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. Voor werken waarvoor wel een vergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect. 

Hieronder een overzicht van de meest interessante vrijstellingen voor particulieren, op voorwaarde dat ze geen constructieprobleem of wijziging van de stabiliteit van het gebouw met zich meebrengen.

 • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen.
 • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is.
 • Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen.
 • Het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak.
 • Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte. 
 • Het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties.
 • Het plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden. 
 • Het plaatsen van schotelantennes.
 • Het plaatsen van
  • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering;
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m;
  • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m;
  • een veranda of een soortgelijke constructie die bestaat uit minstens 75 % glas of doorzichtig materiaal of een overdekt terras, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m.

>> terug naar aanvraag omgevingsvergunning

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.