Informatie voor de behandelaar

Behandelaars

Informatie voor de adviesverlener

advies

Informatie voor de handhaver

Handhaver

Openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beslissingen en beroepen

Omdat elk lopend en nieuw openbaar onderzoek geschorst is tot na 24 april, kunnen deze niet meer geraadpleegd worden in het publiek loket.

Bekijk het overzicht openbare onderzoeken en dien een bezwaarschrift in: ga naar het publieke loket.

Status loket
  • maandag 6 april 2020, 7:30-9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.72)
Nieuws

Noodmaatregelen coronavirus

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart bijkomende maatregelen ingevolge de noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid genomen.

Normenboek infrastructuur

Vanaf 1 maart 2020 is het geactualiseerde normenboek voor het vellen van bomen en terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur en technische werken en...

Wijzigingen wetgeving vanaf 1 augustus 2018

Zoals eerder aangekondigd, wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal...

Indienen van een beroep via het Omgevingsloket

De wijze waarop een beroepschrift ingediend moet worden in het Omgevingsloket wijzigt grondig op 20 januari 2020. Ook de communicatie rond beroepschriften...

Beroepsmogelijkheden in modelformulieren omgevingsvergunning

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.