Info voor adviesverleners

Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en er aantekeningen maken op aanbrengenĀ ('annoteren'). Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Status loket

Er zijn momenteel geen storingen in het Omgevingsloket.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers