Mailnotificaties: door en voor behandelaars

  • 27 november 2018

Wanneer je als behandelaar het omgevingsloket gebruikt, krijgen de betrokkenen in het dossier automatisch een meldingsmail als je een actie uitvoert. Dat is niet het geval als je je eigen dossierbehandelsysteem gebruikt: je moet dan zelf per actie aanduiden welke bestemmelingen een meldingsmail moeten ontvangen. Duid alleszins voldoende bestemmelingen aan. Zo blijven de betrokkenen op de hoogte van de voortgang van de behandelingsprocedure en moeten zij niet voortdurend inloggen in het loket om de status van hun dossier te controleren. Enkel de personen die worden aangeduid als bestemmeling hebben toegang tot de gevraagde acties. 

Bijvoorbeeld: enkel degenen die bij het organiseren van een openbaar onderzoek als bestemmeling worden aangeduid, kunnen de aanplakkingsdatum van de affiche via het omgevingsloket melden. Wie niet als bestemmeling werd aangeduid, kan dat niet. Als de gemeente hierbij ook zichzelf aanduidt als bestemmeling, dan zal ze de aanplakkingsdatum kunnen registeren als de aanvrager haar deze datum per mail of per brief bezorgt. In een aantal gevallen, bv. bij het registeren van de beslissing, is er trouwens wettelijk bepaald wie er minstens betekend moet worden. De parameters hiervan zijn beschikbaar voor de dienstleveranciers.

Wij proberen de communicatie van het loket zoveel mogelijk te ondersteunen via notificatiemails, maar kunnen niet garanderen dat die - door bijvoorbeeld bepaalde instellingen - niet in je spambox of dergelijke terechtkomen. Volg daarom de procedures niet enkel op basis van mails op, maar ook via de website: in ‘mijn projecten’ heb je altijd een zicht op alle aanvragen of adviesvragen die werden ingediend.
 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.