Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning

Waarover gaat het?

Voor milieuvergunningen die aan een reeks voorwaarden voldoen, kan de exploitant via een eenvoudige procedure de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur vragen.

Dit zijn de voorwaarden:

  • de milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar
  • de omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand voor het einde van de milieuvergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip  van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund
  • de vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling (zie hiervoor onder meer de artikelen 155 van het Omgevingsvergunningendecreet)
  • noch het betrokken publiek noch de  adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure

In alle andere gevallen moet een aanvraag voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning gedaan worden.

De omzetting word geregeld in artikel 390 van het Omgevingsvergunningendecreet en de  artikelen 785 van het Omgevingsvergunningenbesluit.

Hoe aanvragen?

Mededelingen met de vraag tot omzetting moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket

U kunt zich als volgt voorbereiden op de aanvraag:

  • Met onderstaande formulieren kunt u een digitale aanvraag voorbereiden, vooraleer u een project start in het omgevingsloket. Zo weet u precies welke vragen gesteld worden en welke stukken nodig zullen zijn.
  • U kunt het loket vrijblijvend verkennen met het oefenloket. De aanvragen die u in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld. 
  • Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Formulier voor een mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

docx bestandMededelingsformulier B19 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (86 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B19 (versie 20170701) (35 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Direct naar het Omgevingsloket