Mijn project

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een  vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. 

Meer over kleine werken op en rond een gebouw (bv. renoveren, een terras aanleggen...)

Eerste stappen
Een aanvraag voorbereiden
Een aanvragen starten

Vraag een vergunning aan voor:

  • stedenbouwkundige handelingen (bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen ...)
  • de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2
  • kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen) 
  • vegetatiewijzigingen

Let op:

Een bestaande aanvraag opvolgen

Nadat een dossier werd aangemaakt in het loket kunt u het verder aanvullen op een ander tijdstip of de status opvolgen.

Ga naar 'mijn projecten' (aanmelden vereist)

As-builtattest

Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning.

Direct naar het Omgevingsloket
Status loket
  • maandag 8 februari 2021, tussen 7:30 en 9:00, onbeschikbaarheid door installatie nieuwe versie (release v2.92) en infrastructuurwerkzaamheden
Loket en privacy

Hoe wordt in het publieke Omgevingsloket omgegaan met persoonsgegevens?