Nieuw: snelinvoer Omgevingsloket

  • 11 januari 2018

Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is? Of moet u dergelijke werken melden? Dan kunt u gebruik maken van de snelinvoer van het omgevingsloket.  

Voorwaarden voor gebruik van de snelinvoer zijn dat het gaat om ingrepen zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

Let op: In een aantal gevallen zijn dit soort werken vrijgesteld van de vergunningsplicht. Om te weten of dit ook in uw situatie geldt, moet u navraag doen bij de gemeente. 

Meer weten over vergunningsplicht, vrijstelling en melding bij werken aan en rond de woning?

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.