Nieuwe handleidingen

  • 3 augustus 2018

Sinds 1 augustus behoort de socio-economische machtiging tot de omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten).  Dat is ook het geval voor de natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of de natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie (omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen).  Meer informatie en de handleidingen vindt u op de pagina “aanvraag omgevingsvergunning”.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.