Nooddorpen

  • 3 mei 2022

Vlaanderen toonde zich de voorbije dagen en weken zeer solidair ten opzichte van de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo werden de voorbije weken verschillende kleinschalige initiatieven op poten gezet om deze vluchtelingen op te vangen, zowel door particulieren als door verenigingen.

Vlaanderen maakt het nu ook juridisch mogelijk om op korte termijn tijdelijke nooddorpen te bouwen om te kunnen voldoen aan de dringende opvangbehoeften naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Ook wordt de terbeschikkingstelling van tijdelijke schoolinfrastructuur mogelijk gemaakt, omdat de huidige vluchtelingencrisis eveneens uitdagingen met zich mee brengt op het vlak van onderwijs.

Omdat een zeer snelle uitbreiding van gegroepeerde opvangcapaciteit of schoolinfrastructuur via de vergunningsprocedure niet mogelijk is, wordt in een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunningsplicht voorzien.

Hiertoe bekrachtigde de Vlaamse Regering op 29 april 2022 een decreet.  

Lees hier meer.

 

Direct naar het Omgevingsloket