Normenboek infrastructuur

  • 4 maart 2020

Vanaf 1 maart 2020 is het geactualiseerde normenboek voor het vellen van bomen en terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur en technische werken en ontbossen van toepassing.

Dit normenboek bestaat uit een tekstgedeelte met een technische bijlage en een overzichtsdiagram voor de samenstelling van een dossier en is van toepassing voor de stedenbouwkundige handelingen die vallen onder addendum B20: vellen van bomen en terreinaanlegwerken, addendum B22: verhardingen, infrastructuur en technische werken en addendum B23: ontbossen.

U vindt dit normenboek onder dit bericht. Dossiers die nog opgemaakt werden volgens het oude normenboek kunnen nog tot 1 januari 2021 ingediend worden.

Ter illustratie vindt u hieronder een voorbeeld van een plannenlijst met een dossiersamenstelling conform het geactualiseerde normenboek.

Voor meer informatie over de correcte dossiersamenstelling kunt u altijd terecht bij de overheid die uw dossier moet beoordelen. Voor de dossiers van de Vlaamse Lijst zijn dit de decentrale werkplekken van de directie Omgevingsprojecten van de afdeling GOP, in de Vlaamse Administratieve Centra in de verschillende provinciehoofdsteden. Daar kunt u ook een afspraak maken om uw project inhoudelijk te bekijken. Tenslotte kunt u daar ook terecht om de timing van behandeling te bespreken.

De adressen van onze directie zijn te consulteren op deze pagina.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor digitale bouwaanvragen, ingediend vóór 2018.