Normenboeken voor dossiersamenstelling

De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vindt u in de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden wanneer de richtlijnen van het normenboek niet gevolgd werden.

In de normenboeken staat duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal te kunnen opladen in het Omgevingsloket. 

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Normenboek voor digitale aanvragen met architect (gewijzigd) 

Normenboek voor digitale aanvragen zonder architect (gewijzigd)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing tot 1 januari 2021)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing vanaf 1 maart 2020)

Normenboeken voor digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen

Normenboek voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen (gewijzigd)

Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen, al dan niet met architect.

 

Normenboek voor aanvragen voor verkavelen en bijstelling verkaveling

Normenboek voor digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden

Normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling

Normenboek voor analoge aanvragen

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.