Normenboeken voor dossiersamenstelling

De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vindt u in de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden wanneer de richtlijnen van het normenboek niet gevolgd werden.

In de normenboeken staat duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal te kunnen opladen in het Omgevingsloket. 

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Normenboek voor digitale aanvragen met architect 

Normenboek voor digitale aanvragen zonder architect 

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken, technische werken, terreinaanlegwerken, verhardingen, vellen van bomen en ontbossen (van toepassing vanaf 1 maart 2020)

Normenboeken voor digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen

Normenboek voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen 

Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen, al dan niet met architect.

 

Normenboek voor aanvragen voor verkavelen en bijstelling verkaveling

Normenboek voor digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden

Normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling

Normenboek voor analoge aanvragen

Normenboek voor analoge aanvragen zonder architect 

Normenboek voor analoge meldingen van stedenbouwkundige handelingen zonder architect 

Direct naar het Omgevingsloket