Woning opsplitsen: zorgwonen, verhuur, studentenkamers

opsplitsen

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Ook als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Dit geldt ook voor de verhuur van een deel van je huis (bv studentenkamers).
Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

Uitzonderingen:

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden is normalerwijze geen architect nodig, behalve als u ook bouwwerken uitvoert die niet vrijgesteld zijn van architect!

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?