Overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Waarover gaat het?

Een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit wordt verleend op naam. Zo is duidelijk aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend en wie moet instaan voor het naleven van de milieuvoorwaarden. Als de vergunning wordt overgedragen, moet dit voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde overheid. U hoeft bij een overname van een bedrijf geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel moet u zorgen voor de overdracht van de vergunning.

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen. 

Als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet de overdracht vooraf worden gemeld aan de bevoegde overheid.

Enkel de gehele overdracht is mogelijk, dus de volledige ingedeelde inrichting of activiteit wordt overgedragen.

Wenst u slechts een deel van de ingedeelde inrichting of activiteit over te dragen, dan kan dit enkel via een aanvraagprocedure. U vraagt dan een verandering aan van de oorspronkelijke ingedeelde inrichting of activiteit, en het overgedragen gedeelte behoort dan in de toekomst toe aan een andere ingedeelde inrichting of activiteit.

Hoe melden?

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen. 

Voor een omgevingsvergunning die wel betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet de exploitant de overdracht melden.


Melden via het online Omgevingsloket

Meldingen van de overdracht van een omgevingsvergunning moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Direct naar het Omgevingsloket