Openbare onderzoeken

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit aangekondigd met een gele affiche op het perceel. Het wordt ook bekend gemaakt via de website van de gemeente. Enkel in uitzonderlijke gevallen worden buurtbewoners individueel aangeschreven of wordt een infomarkt georganiseerd

Dossier inkijken tijdens openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier kan gedurende 30 dagen door iedereen worden ingekeken op het gemeentehuis. Online inkijken kan ook, maar dan met uitsluiting van privacygevoelige informatie. (Lees ook de privacy mededeling)

Kijk online een aanvraagdossier in.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is. U kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief. 

Dien online een bezwaarschrift in. (Ga hiervoor naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op 'bezwaarschrift indienen'.)

Direct naar het Omgevingsloket
Omgevingscheck

Met een vrijblijvende omgevingscheck kunt u voor een bepaald perceel nagaan welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn, of er beschermd erfgoed aanwezig is en of er overstromingsgevaar is.

Let op: nog niet alle gemeenten hebben hun ruimtelijke plannen opgeladen in de toepassing. Verkavelingsvoorschriften zijn ook niet beschikbaar. Informeer altijd ook bij de gemeente.

Doe een omgevingscheck voor een bepaald perceel.