Slopen

Slopen

Het slopen of afbreken van constructies is vergunningsplichtig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Vrijstelling en Melding

Vrijstelling

Afbraakwerken kunnen vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht als aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • het betreft
  • slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning 
  • volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit niet 
   • opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed 
   • groter is dan 100 vierkante meter
   • een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoel van een plaatselijke bevolking om tot een bepaalde plek te behoren, zoals: fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Bij een aanvraag voor het slopen van losstaande gebouwen is de medewerking van een architect niet vereist.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.