Aanvraag via snelinvoer

U plant werken aan of rond uw woning? Via de snelinvoer kunt u snel en eenvoudig de vergunning aanvragen of de melding doen.

Let op: In vele gevallen zijn dit soort werken vrijgesteld van vergunningsplicht. Gebruik van de snelinvoer is dan niet nodig. Lees daarom onderstaande tekst voor u aan de aanvraag begint.

Snelinvoer: voor werken zonder architect

De snelinvoer is enkel te gebruiken bij werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Vaak zijn dit soort werken vrijgesteld van vergunningsplicht. In dat geval hoeft u de snelinvoer niet te gebruiken. U kunt dan gewoon beginnen met de werken.

In andere gevallen is een vergunning niet nodig maar moet u de werken wel melden vooraleer te beginnen. Dat kan via de snelinvoer.

Tenslotte zijn er de gevallen waar een vergunning wel nodig is. In dat geval kunt u die eenvoudig zelf aanvragen via de snelinvoer.

Om te weten of de werken die u wilt uitvoeren vergunningsplichtig zijn, gemeld moeten worden voor aanvang of binnen de vrijstellingsregeling vallen, is navraag bij de gemeente nodig. U kunt alvast de krachtlijnen lezen op de pagina 'Werken aan en rond de woning'

Snelinvoer praktisch

De snelinvoer bestaat uit 6 stappen. Tussendoor opslaan is niet mogelijk. Zorg dus dat u alle benodigde documenten bij elkaar zoekt voor u er aan begint. Het kan gaan om

  • inplantingsplan
  • constructietekening
  • geveltekening
  • grondplan
  • terreinprofielen
Naar de snelinvoer

Ga naar de snelinvoer 

Informeer eerst bij het gemeentebestuur en lees de pagina over 'Werken aan en rond de woning'!

Direct naar het Omgevingsloket