Tuinaccessoires (speeltoestellen, barbecue, brievenbus, boomhut...)

Tuinaccesoires

Het plaatsen van een brievenbus is niet vergunningsplichtig binnen een straal van 30 meter van het gebouw. Daarbuiten is dit wel vergunningsplichtig.

Het plaatsen van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen is vrijgesteld van vergunning.

Neem steeds de checklist van de vrijstelling erbij (zie hieronder). De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus ook altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kan het plaatsen van allerhande kleine vergunningsplichtige tuinconstructies bij een woning vrijgesteld zijn van vergunning.

Voor een vrijstelling van de vergunningsplicht moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • De voorwaarden opgenomen in de algemene checklist "vrijstellingen".
  Doorloop deze checklist grondig: Checklist_Vrijstelling (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Let op: Een boomhut kan niet vrijgesteld worden van de vergunningsplicht) vrijstellingsbesluit, ook niet al aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.