Vegetatiewijzigingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in:
  • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met deze gebieden vergelijkbare gebieden, of
  • de perimeter van het beschermingsgebied IJzervallei (BE 2500831) of
  • in de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld. 
 • alle vegetatiewijzigingen in volgende gebieden/zones:
  • in de volgende gewestplanbestemmingen: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied
  • in de beschermde duingebieden
  • in de Speciale Beschermingszones – Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
  • in de Ramsargebieden.

 

Hoe aanvragen of melden?

De brochure pdf bestandHandleiding voor aanvraag omgevingsvergunning bij Vegetatiewijzigingen (1.98 MB) geeft een goed overzicht.

U kunt zich verder als volgt voorbereiden op de aanvraag of melding:

 • Met onderstaande formulieren kunt u een digitale aanvraag voorbereiden, vooraleer u een project start in het omgevingsloket. Zo weet u precies welke vragen gesteld worden en welke stukken nodig zullen zijn.
 • U kunt het loket vrijblijvend verkennen met het oefenloket. De aanvragen die u in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld. 
 • Rechts staan een aantal video's die u wegwijs maken in de digitale loketomgeving.
 • Bekijk hoe je een project aanvraagt in naam van de onderneming waarvoor je werkt.
 • Bij sommige omgevingsvergunningsaanvragen moet u een dossiertaks betalen
 • Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (94 kB)

docx bestandToelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB)

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Direct naar het Omgevingsloket
VIDEO: Aanvraag omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling)

VIDEO: Plannen en foto's toevoegen en beheren

VIDEO: Projectinformatie toevoegen

 

VIDEO: Projectinhoudversies: de inhoud aanpassen van een eerder ingediende aanvraag