Renoveren zonder volume-uitbreiding

verbouwenRenovatiewerken kunnen vergunningsplichtig zijn. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden, of kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

NIet-vergunningsplichtige werken

Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)
 • het vervangen van beschadigd pleisterwerk
 • het herstellen van kapotte verhardingen
 • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
 • Schilderen en kaleien van gevels

Vrijstelling van vergunningen

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume kunnen vrijgesteld zijn van vergunning.

Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van voorzetrolluiken
 • het plaatsen van dakvlakvensters zonder de dragende structuur van het dak te wijzigen
 • het plaatsen van een kleine raamopening, zonder dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
 • het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer

 • het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
 • het inrichten van slaapkamers in de zolder
 • het plaatsen van binnenisolatie
 • het vullen van spouwmuren met isolatie

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.
 • Handelingen aan de voorgevel zijn steeds vergunningsplichtig omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.
 • Een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de algemene checklist 'vrijstellingen'.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak kunnen meldingsplichtig zijn.

Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van een nieuwe raamopening in de zij- of achtergevel 
 • het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken
 • het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren
 • het plaatsen van dakvlakvensters waarbij de dragende structuur van het dak gewijzigd wordt

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan geldt de vergunningsplicht.
 • Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Melding.pdf (133 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

 

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • het plaatsen van schotelantennes.
Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.