Vervroegde inproductiestelling volgende versie Omgevingsloket

  • 17 mei 2018

Als gevolg van de verstrengde General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt, zijn we genoodzaakt de inproductiestelling van de volgende versie van het Omgevingsloket te vervroegen naar 24 mei, i.p.v. de eerder aangekondigde datum van 28 mei. 

Gelieve hiervan nota te nemen. 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.