Werken met het Omgevingsloket: infosessies voor iedereen

  • 13 mei 2019

Sinds 1 januari 2018 worden alle omgevingsvergunningsaanvragen via het omgevingsloket aangevraagd en opgevolgd. Het voorbije jaar werd het onlineloket geregeld aangepast en verbeterd. Midden juni komt er nog een ingrijpende aanpassing. De vraag naar informatie over de bestaande en nieuwe functionaliteiten van het Omgevingsloket blijft groot. Daarom organiseert het Projectteam Omgevingsloket van het Departement Omgeving opnieuw infosessies. We gaan daarbij uitgebreid in op het gebruik van het omgevingsloket en focussen op de recente aanpassingen van het loket.

Wil je graag een infosessie bijwonen? Schrijf dan zo snel mogelijk in.

Infosessies voor lokale besturen:

Infosessies voor architecten:

Infosessies voor adviesinstanties:

Infosessie voor professionelen uit de milieusector:

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.