Zonnepanelen, schotelantenne, airco, kleine windturbine

Zonnepaneel satellietHet plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is in de meeste situaties vrijgesteld van vergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Op een plat dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Op een hellend dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 

  • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
  • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 80 centimeter op hellende daken achter de dakrand of tegen de achtergevel van gebouwen in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur kan vrijgesteld zijn van vergunning.

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter op een plat dak of in de achtertuin kan vrijgesteld zijn van vergunning,  op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter.

Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt uit de docx bestandchecklist (14 kB). Doe steeds navraag bij uw gemeente.

Indien voldaan is aan alle voorwaarden van de vrijstelling voor niet-overdekte constructies, is ook de plaatsing van zonnepanelen of schotelantennes in de zij- of achtertuin vrijgesteld. Alle anderen plaatsingen van zonnepanelen of schotelantennes, zoals bijvoorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig.

MELDING*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken. 

Medewerking architect?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

  • voor het aanbrengen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak is de medewerking van een architect niet vereist
Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

  • die de functie wijzigen
  • die het aantal woongelegenheden wijzigen
  • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.