Besluit Omgevingsvergunning - bijlagen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

Formulieren (Bijlagen bij het besluit) + addendabibliotheek

Formulieren

Dit zijn de formulieren voor dossiers die op papier worden ingediend. Het online omgevingsloket volgt hetzelfde stramien. Als er in het formulier meer details worden gevraagd via addenda, dan maakt u gebruik van het desbetreffende deel in de addendabibliotheek

Addendabibliotheek

Bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. 

 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.