Info voor behandelaars

Handleidingen
Modelsjablonen

Voor de behandelaar

Te bezorgen aan de aanvrager

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing vraag tot afwijking milieuvoorwaarden

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

Bekendmaking beslissing verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden

Bekendmaking aktename

Status loket

Er zijn momenteel geen storingen in het Omgevingsloket.

Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en aantekeningen maken op de plannen. Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers