Info voor behandelaars

Handleidingen
Modelsjablonen

Voor de behandelaar

Te bezorgen aan de aanvrager

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing vraag tot afwijking milieuvoorwaarden

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

Bekendmaking beslissing verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden

Bekendmaking aktename

Status loket

Aanvragers die tot hiertoe nog geen gebruik hebben gemaakt van het loket, kunnen momenteel geen nieuw dossier aanmaken via de snelinvoer. Dit probleem wordt vanavond (25/4) opgelost tussen 17.15 u. en 17.45 u. Tijdens deze periode is het loket onbeschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.
 

Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en aantekeningen maken op de plannen. Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers