Info voor behandelaars

Handleidingen
Modelsjablonen

Voor de behandelaar

Te bezorgen aan de aanvrager

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing vraag tot afwijking milieuvoorwaarden

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

Bekendmaking beslissing verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden

Bekendmaking aktename

Status loket
  • 03/07/2018: onbeschikbaarheid loket door werkzaamheden externe kaart-software.
  • 25/06/2018: onbeschikbaarheid loket (enkel OV) door lancering nieuwe versie.
Digitaal plannen raadplegen en annoteren: DIVO & DIVA

Met de DIVA-tool kunt u bouwplannen digitaal bekijken en aantekeningen maken op de plannen. Met DIVO kunt u de plannen enkel consulteren.

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers, ingediend vóór 2018.